MEDLEM AF FORENINGEN.


Kontingent 150 kr. om året.


Fordelene ved medlemskabet er:

En masse gode kontakter

Modtager foreningens årsskrift

Mulighed for at deltage i udflugter

Mulighed for at overvære foredrag og andre arrangementer


Et medlemskab kan tegnes ved kassereren Poul Rughaven Arenfeldtsgade 10, 9900 Frederikshavn tlf. +45 4043 0811 p.rughaven@gmail.com

Bankoplysninger: Reg.nr. 9006 Kontonr. 1305710357