Baptister og nazister i Sæby og omegn under 2. verdenskrig .

Foredrag af Bent Hylleberg,er i samarbejde med Saltlandets Historiske Forening for Sæby og omegn, og foregår i Manegen, Sæby Kultur- og Fritidscenter, Torsdag den 21. marts kl. 19-22.


Sæby baptistmenighed var en blomstrende menighed under 2. verdenskrig. Medlemstallet var på ca. 300 voksendøbte, hvilket betød, at menigheden talte 10% af byens borgere. Hertil kom dens berøringsflade med flere hundrede børn og unge. Menigheden ekspanderede under krigen med den energiske pastor P. Rasmussen, der var præst i årene 1939-1953. Under krigen indviede menigheden to nye kirker – den ene i Vestergade i Sæby og den anden på Skævevej i Dybvad. Blandt menighedens ledere var Skotøjsfabrikkens ejere, der byggede Krystalgaarden midt i byen.

Bent Hyllebergs foredrag bygger på disse facts. Foredraget begynder i lokalmiljøet, hvor der var både modstandsfolk og østfrontkæmpere i menigheden. Flere unge baptister engagerede sig i modstandsbevægelsen. Én af dem blev sendt til den tyske KZ-lejr Neuengamme, hvor han døde. Et par unge baptister kæmpede med tyskerne mod bolchevismen på Østfronten, mens et tredje løb ind i en tysk razzia og kom hjem i sin urne. Endnu én blev værnemager og efter krigen idømt fængselsstraf og tab af almen tillid i flere år.

Sæby menighed var i krigens tid en af de største, der tilhørte Det danske Baptistsamfund. Derfor handler foredraget også om, hvordan de lokale menigheder blev vejledt af kirkens landsledelse. Hvad mente Baptistkirkens ledelse om tyskernes besættelse af Danmark? Hvad var deres holdning til tyskernes ’anden besættelse’ af vores land, da der kom 250.000 tyske flygtninge hertil efter februar 1945?

Bent Hylleberg er cand. theol. fra Århus Universitet med speciale i kirkehistorie. Han var præst i Immanuelskirken i Århus i 15 år, hvorpå han underviste kommende præster gennem 25 år, først på Baptistkirkens Teologiske Seminarium og derefter ved Skandinavisk Akademi for Teologi og Lederskab. Efter han gik på pension, skrev han bogen ’Dansk baptisme og tysk nazisme. Danske baptisters historie 1930-1950’. Bogen udkom i maj 2021, og den vil kunne købes efter foredraget.

Foredraget koster 50 kr. med kaffe og kage.


Nordjyske skæbner i Gestapos fængsler.

Fortalt af historikeren Jens-Christian Hansen fra Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring

torsdag den 18. april 2024 klokken 19 på Knivholt, hovedbygningens sydfløj pris 100 kroner for medlemmer - 150 kroner for ikke medlemmer.

Tilmelding til p.rughaven@gmail.com senest den 12. April 2024

,


Sommerudflugt til herregården Odden og Willumsen Samlingen

Lørdag den 1.juni 2024.

Vi mødes på Oddenvej 31, 9800 Hjørring klokken 13. Her får vi en guidet rundvisning efterfulgt af kaffe og kagebord til en pris på 136 kroner.

Vi arrangerer fælleskørsel fra Museet Sognefogedgården klokken 12.15 for dem som ønsker dette.

Tilmelding til kassereren p.rughaven@gmail.com senest den 23. Maj 2024.